Διαλογισμοί από τις Τάντρες

25.00

Κατηγορία: Κωδικός προϊόντος: 1000-0035

Περιγραφή

Το βιβλίο Διαλογισμοί από τις Τάντρες είναι ένα ξεκάθαρο και περιεκτικό βιβλίο πάνω στον διαλογισμό, για αρχάριους. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες που ανοίγονται στον ασκούμενο του διαλογισμού, την προετοιμασία που είναι απαραίτητη, καθώς και πρακτικές μεθόδους για να αποκτήσει διαλογιστικές εμπειρίες. Αυτό το βιβλίο προσφέρει τις αναγκαίες βάσεις για όλες τις προχωρημένες διαλογιστικές πρακτικές, παρουσιάζοντας τις βασικές πρακτικές πρατυαχάρα (απόσυρση των αισθήσεων) όπως την Άνταρ Μόουνα και κάνοντας εισαγωγή σε άλλες διαλογιστικές τεχνικές όπως η Satyananda Yoga Nidra®, Ατζάπα Τζάπα, Τρατάκα, οι Κρίγιες και διαφορετικές μορφές εξάσκησης σε μάντρα.
Περιλαμβάνει από-ηχογραφήσεις των τεχνικών από διδασκαλία σε τάξη, όπως αυτές διδάχθηκαν αρχικά από τον Σουάμι Σατυανάντα.