Οι 18-ΟΤΗΤΕΣ του Σουάμι Σιβανάντα & η Πρακτική της Πρατυαχάρα

20.00

Κατηγορία: Κωδικός προϊόντος: 1000-008

Περιγραφή

Τον Απρίλιο του 2013, οι 18 -OΤΗΤΕΣ του Σουάμι Σιβανάντα και η πρακτική της πράτυαχαρα ήταν θέμα μιας σειράς ομιλιών που έδωσε στο Γκάνγκα Ντάρσαν η Σουάμι Σιβαμούρτι, η Ατσάρυα του Σατυανάντασραμ Ελλάδος. Οι 18 -ΟΤΗΤΕΣ αναφέρονται σε δεκαοκτώ θετικές ποιότητες ή αρετές. Η εξάσκηση στις ποιότητες αυτές οδηγεί τον αναζητητή σε έναν θεϊκό τρόπο ζωής. Ο Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι καθιέρωσε τις πρακτικές της πράτυαχαρα ως σήμα κατατεθέν της Σατυανάντα Γιόγκα (Satyananda Yoga®), της Γιόγκα του Μπιχάρ. Ο Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι επεξέτεινε ακόμα περισσότερο την πράτυαχαρα, εξελίσσοντάς την σε μια πρακτική που μπορεί να βιωθεί εμπειρικά κατά τη διάρκεια όλης της μέρας, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Ο ίδιος υπογραμμίζει τη σημασία του γιογκικού τρόπου ζωής και επαναφέρει στο προσκήνιο την άσκηση στις 18 -ΟΤΗΤΕΣ ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας του.

Η Σουάμι Σιβαμούρτι ήταν εκείνη που παρουσίασε αυτές τις δύο πρακτικές ως άμεσα συνδεδεμένες με τον τρόπο ζωής μας. Η κάθε ποιότητα περιγράφεται λεπτομερώς και συνοδεύεται από διάφορες αφηγήσεις ιστοριών, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση εις βάθος όλων των λανθανόντων νοημάτων. Κατόπιν η κάθε ποιότητα συσχετίζεται με ένα στάδιο της πράτυαχαρα, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον αναζητητή να εργαστεί συστηματικά πάνω στις έννοιες αυτές με τη μορφή σάντανα, μέσω της εμπειρίας και του βιώματος όλων των εννοιών στην καθημερινή του ζωή. Οι διαλέξεις αυτές παρέχουν το κίνητρο και την απαραίτητη καθοδήγηση στον αναζητητή, όχι μόνο για να εξασκηθεί στη γιόγκα αλλά και για να την κάνει προσωπικό βίωμα.