ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ – Άμπα ®

H ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ, ιδρύθηκε το 1991, και υπήρξε ο φιλανθρωπικός βραχίονας τoυ Σατυανάντασραμ Ελλάδος που απλώνει τα χέρια της στις ανάγκες της κοινωνίας. Το 2017, η ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ – Άμπα ® έγινε η νομική οντότητα της ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ.  Άμπα,  σημαίνει συμπονετική μητέρα. Σήμερα λειτουργεί ως ένας σύλλογος και μπορεί να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τη διάδοση του πνεύματος και των στόχων της ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ Άμπα ® σε εθνικό επίπεδο. Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητές της περιλαμβάνουν πολλά έργα παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και διάφορα εμπνευστικά έργα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

Ευκαιρίες για υπηρεσία

Το νηπιαγωγείο της πνευματικής ζωής είναι η υπηρεσία. Μέσα από την υπηρεσία μαθαίνουμε να αγαπάμε τους άλλους. Η επόμενη τάξη είναι το να δίνεις, να δίνεις και να δίνεις.

Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι

  • Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα
  • Εθελοντική υπηρεσία (ή Seva) στο Σατυανάντασραμ Ελλάδος
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΜΑΘ Άμπα ®
  • Διάδοση του λόγου
  • Υποστήριξη των εκδόσεων – Μοιραστείτε τη σοφία της Σατυανάντα Γιόγκα μέσω της υποστήριξης των εκδόσεων βιβλίων για τη δημιουργία θετικού νου

Εντυπώσεις

Κάντε τη γενναιοδωρία συνήθεια

Δείτε τα προγράμματα μας

Συλλογή

Μία εικόνα λέει χίλιες λέξεις