Η Σουάμι Σιβαμούρτι γεννήθηκε στην Αυστραλία. Συνάντησε τον γκούρου της, μία μεγάλη πνευματική αυθεντία, τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα, στο Mονγκύρ στην Ινδία, και αφού εκπαιδεύτηκε κι έλαβε μύηση στη σαννυάσα στο τάγμα Ντασνάμι (Dashnami), έφερε τις διδασκαλίες της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα το 1976.

Ακολουθώντας την εντολή του γκουρού της, ίδρυσε το Σατυανάντασραμ Ελλάδος το 1984. Έκτοτε, προστατεύει την ακεραιότητα, την παράδοση, την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Το 1993, η Σουάμι Σιβαμούρτι αναγνωρίστηκε ως Yoga Acharya (Master of Yoga) από το International Yoga Fellowship Movement (IYFM), το 2004 διορίστηκε ως μόνιμη θεματοφύλακας της Satyananda Yoga Academy of Europe (SYAE). Με την έμπνευσή της και την καθοδήγησή της, ιδρύθηκαν τα Διαλογιστικά Κέντρα της Σατυανάντα Γιόγκαστην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Παιανία. Το 2007 δημιούργησε σε όλη την Ελλάδα τις Γυναικείες Ομάδες Σατυανάντα που στοχεύουν να καλλιεργήσουν τις δυνάμεις που είναι εγγενείς σε κάθε γυναίκα μέσω των μυριάδων γιογκικών τεχνικών και πρακτικών στο πλαίσιο της παράδοσης της Σατυανάντα Γιόγκα, καθώς και να υποστηρίξουν τους στόχους της SΑΤΥΑΝΑNDA ΜΑΤΗ – Amba.

Υπό την καθοδήγησή της, τα προγράμματα Gurukul λειτουργούν για πάνω από 20 χρόνια. Παιδιά (5-12 ετών) συμμετέχουν σε εξειδικευμένα προγράμματα γιόγκα. Το Give Kids Yoga είναι ένα πρόσφατο έργο στο ξεκίνημά του, που στοχεύει στην εισαγωγή πρακτικών γιόγκα στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα. Μαζί με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Σύστημα Γιόγκα Σατυανάντα από το 1982 και τα προγράμματα κατάρτισης εισηγητών γιόγκα, η Σουάμι Σιβαμούρτι ίδρυσε την Ένωση (Ένωση Εισηγητών) το 2014 και από το 2019 καθοδηγεί συνεδρίες Ανάπτυξης Εισηγητών, τις Σάνγκα (Sangha).

Από το 2017 παρέδωσε τη διοίκηση στην επόμενη γενιά για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε προσφιλή της έργα όπως η ίδρυση της SATYANANDA MATH-Amba, το φιλανθρωπικό σκέλος του άσραμ που αν και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1991, πήρε ώθηση το 2017 και έγινε η νομική οντότητα SATYANANDA MATH. Το 2019 ιδρύθηκε, η Ελληνική Ομοσπονδία Γιόγκα (HYF), αποτελούμενη από έναν αριθμό συλλόγων και φορέων που ασχολούνται με τη διδασκαλία του Συστήματος Γιόγκα Σατυανάντα. Ένα άλλο εξελισσόμενο έργο είναι η ίδρυση των Φίλων της Σατυανάντα Γιόγκα για εκείνους που έχουν ευεργετηθεί από τις πρακτικές της Σατυανάντα Γιόγκα μέσα στα χρόνια και οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίξουν, να βοηθήσουν και να αποτελέσουν μέρος των πολλών και διαφορετικών τρεχόντων και μελλοντικών δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με τη Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Από το 1990, έχει γίνει ένα μεγάλο έργο για τη διάδοση των διδασκαλιών των Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι και του Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι μέσα από βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Η ίδια η Σουάμι Σιβαμούρτι έχει συγγράψει πολλά βιβλία, με το πιο πρόσφατο και διακεκριμένο να είναι το «Ακολουθώντας τα Βήματά Του. Σχέση γκούρου-μαθητή: ένας παντοτινός δεσμός αγάπης» (2019), μια αφιέρωση και φόρος τιμής στον γκούρου της, τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα. Το 2017, διεξήχθη κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, ένα Yatra σε όλη την Ελλάδα για τον εορτασμό των 40 χρόνων της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και άλλες χώρες του κόσμου δίνοντας σεμινάρια και διαλέξεις για τη γιόγκα και συμμετέχει σε συνέδρια και φεστιβάλ για να διαδώσει τον πλούτο της παράδοσης της Σατυανάντα Γιόγκα.