Ο Σρι Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι γεννήθηκε στην Αλμόρα (Ινδία). Έλαβε μύηση στη Σαννυάσα στο τάγμα Dashnami από τον γκούρου του Σρι Σουάμι Σιβανάντα το 1947. Αφού υπηρέτησε τον γκούρου του…

Ο Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στο Ρατζνάντγκαον και στην ηλικία των τεσσάρων ετών ήρθε να ζήσει στο Bihar School of Yoga κοντά στον γκούρου του, τον Σρι…

Η Σουάμι Σιβαμούρτι γεννήθηκε στην Αυστραλία. Συνάντησε τον γκούρου της, μία μεγάλη πνευματική αυθεντία, τον Σρι Σουάμι Σατυανάντα, στο Mονγκύρ στην Ινδία, και αφού εκπαιδεύτηκε κι έλαβε μύηση στη σαννυάσα…